Tin tức

Cây bách bộ chữa bệnh gì?

Cây bách bộ hay còn được gọi là dây ba mươi, đẹt ác, bà phụ thảo, bách nãi, dã thiên môn đông, thấu dược, bà tế, vương phú, tản bộ thảo, man méc bộ, bà luật hương, cửu trùng căn, cửu thập cửu điều căn, dây ba mươi, bẳn sam, robat tơhai, síp, chầu chàng, hiungui, sam sip lạc.

Đan sâm - "thần dược" trị huyết bệnh

Vị thuốc Đan sâm từ rễ phơi hoặc sấy khô của cây Đan sâm (Salvia mitiorrhiza Bunge), họ Bạc hà (Lamiaceae), còn với tên gọi khác là Xích sâm, Huyết sâm, Hồng căn.Đan sâm được dùng phổ biến ở các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hotline: 0985357586