Giấy chứng nhận ISO 22000

Đánh giá bài viết

Giấy chứng nhận ISO 22000 Trang Ly Pharma năm 2023

Giấy chứng nhận ISO 22000 Trang Ly Pharma năm 2023 tiếng Việt

Giấy chứng nhận ISO 22000 Trang Ly Pharma năm 2023

Chứng nhận ISO 22000:2018 là một chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận rủi ro, nhằm giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm của mình.

Chứng nhận ISO 22000:2018 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng: Chứng nhận ISO 22000:2018 cho thấy doanh nghiệp đã áp dụng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu lực, nhằm đảm bảo thực phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối một cách an toàn cho người tiêu dùng.
  • Tăng cường uy tín của doanh nghiệp: Chứng nhận ISO 22000:2018 là một chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới. Doanh nghiệp có chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ được khách hàng và đối tác tin tưởng hơn.
  • Mở rộng thị trường: Nhiều quốc gia và thị trường yêu cầu các nhà sản xuất/chế biến thực phẩm phải có chứng nhận ISO 22000:2018 trước khi được phép xuất khẩu thực phẩm. Do đó, chứng nhận ISO 22000:2018 sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.
Xem thêm:  Giấy chứng nhận GMP
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TIN TỨC LIÊN QUAN
    Trang chủ
    0
    Tài khoản